agencijski rad

Agencijski rad je koncipiran na slijedeći način:

Agencija ustupa radnika na rad kod korisnika usluge, pri čemu s radnikom potpisuje Ugovor o radu, a s korisnikom usluge, Ugovor o ustupanju. Uz pronalaženje kvalitetnog i odgovarajućeg kadra za Vašu poslovnu organizaciju, usluga agencijskog rada / privremenog zapošljavanja uključuje i obavljanje svih administrativnih, pravnih i računovodstvenih poslova.

Na taj način štedimo Vaše dragocjeno vrijeme. Uz to, prednost privremenog zapošljavanja putem RITE-e je svakako i ta što smo, zbog velike baze kandidata, u mogućnosti vrlo brzo reagirati i zadovoljiti Vaše potrebe za radnicima.

Modeli ustupanja radnika

1. Ustupanje radnika po modelu administriranja

2. Ustupanje radnika po modelu efektivnog radnog sata

Kontaktirajte nas